Els Ports Ecomuseum
C/ Picasso, 18, 43596, Horta de Sant Joan
(0034) 977 435 686
Relevant information

L’Ecomuseu dels Ports és una iniciativa impulsada pel dinamisme sociocultural que caracteritza el municipi d’Orta (Horta de Sant Joan), que la presenta als municipis veïns i els convida a participar i treballar conjuntament tot aprofitant els recursos patrimonials dels Ports (tant naturals com culturals) amb la finalitat de promoure el desenvolupament integral de la població actual i futura d’aquest territori.

L’Ecomuseu vol contribuir en aquest desenvolupament integral potenciant, participant i convidant a la recerca d’un millor coneixement de la nostra història i de la nostra identitat, fent accessible aquest coneixement a la població i als visitants en general d’una manera coherent, amb base científica, i també de forma reflexiva i didàctica.

Entenem que els principis museològics dels ecomuseus i de la nova museologia s’avenen molt bé com a marc general per a orientar la gestió del nostre patrimoni territorial i potenciar la nostra identitat.